Revalidatie
en preventie

Revalidatie

Bij ProMovement begeleiden wij allerlei vormen van revalidatie. Dit kan zijn na een orthopedische operatie zoals een nieuwe heup of knie maar ook na een sportblessure van bijvoorbeeld de enkel of knie. Denk bijvoorbeeld aan een enkeldistorsie (verzwikking) of knieband letsel (voorste kruisband bijvoorbeeld).

Wij hechten hierbij veel waarde aan specifieke en functionele begeleiding. Hierbij trainen we zoveel mogelijk in de context van de persoon. We bespreken hierin altijd de doelen, prognose en verwachtingen. Door een op maat gemaakt behandelplan zal jij op een verantwoorde manier terug keren naar jouw dagelijks leven en of sport. 

In de huidige tijd worden we steeds ouder en moeten ouderen langer thuis wonen. Zo kan het risico op vallen toenemen. Het komt dan ook steeds vaker voor dat ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een heupfractuur. Het vallen kan een aanleiding zijn om valangst te ontwikkelen waardoor de kwaliteit van leven kan verminderen.

Met een heupfractuur kom je vaak niet meer op het niveau van functioneren terug van voor het ontstaan van de fractuur. Je mobiliteit en kracht blijft achter op andere leeftijdsgenoten. Dit kan van invloed zijn op de terugkeer naar huis en het revalideren. Dit kan erg vervelend zijn voor jou omdat je wordt beperkt in het dagelijks leven.

Revalideren kan ook het geval zijn na het krijgen van een heup- of knieprothese. Het is daarom van belang om direct na de operatie al in het ziekenhuis te starten met het lopen met of zonder een loophulpmiddel. Na het ontslag uit het ziekenhuis is het van belang om te blijven revalideren.

ProMovement oefentherapie kan helpen bij het revalideren na een heupfractuur, een knie- of heuprothese en bij hart- en longaandoeningen. 

  • Fracturen
  • Heup- en knieprothese
  • Hart- en longrevalidatie
  • Sportblessure aan heup, knie of enkel
  • Na een ongeluk
  • Trauma
ProMovement oefentherapie Amsterdam Zuid: Word pro in jouw beweging!

Preventie

Preventie heeft als doel te zorgen dat je gezond blijft door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. 

Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties.

Een veel gebruikte indeling in de zorg voor preventie is die naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Bij secundaire preventie worden ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium opgespoord bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben.

Revalidatie en training bij ProMovement oefentherapie Amsterdam Zuid

Bij tertiaire preventie bestaat de doelgroep uit patiënten en worden complicaties en ziekteverergering voorkomen. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder.  Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening verergeren.

ProMovement oefentherapie biedt al deze vormen van preventie. De preventie kan een onderdeel vormen van een individueel behandeltraject.

Voorkomen is beter dan genezen!

Ben je aanvullend verzekerd?

Dan wordt de behandeling voor jou vergoed

Doordat wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars, wordt het aantal behandelingen in jouw pakket gewoon vergoed. Daarna volgt er een standaard tarief. De actuele tarieven kun je hier bekijken.

Contactformulier